Bengkel Sintesis Farmasi ZBD

Kawalan Akses

Tempat menukar pakaian

Koridor Bilik Bersih

Bilik bersih

Sistem kawalan

Proses Paip

Bilik Pemprosesan