Bengkel Boao Bio-Pharmaceutical Insulin

Bilik AHU

Koridor Bilik Bersih

Pintu dan Tingkap Bilik Bersih

Tanah Bilik Bersih

Peralatan Farmaseutikal

Kerja Paip