Kejuruteraan Bersih Tablet Shenghai

Bilik AHU

Lampu AC dan Lampu Bilik Bersih

Kawalan Elektrik

Makmal Farmaseutikal

Bahan mentah farmaseutikal

Bilik Pemprosesan